SERVIS ZÁCHRANÁŘSKÉ DÝCHACÍ TECHNIKY

Legislativní podklady

Interval periodických tlakových zkoušek tlakových lahví

u všech typů tlakových lahví se stlačeným plynem (vzduch, kyslík atd) pro dýchací přístroje je           5 let.    (Viz. ČSN EN 1802,ČSN EN ISO 11623, ČSN EN 1968)

 

Interval periodických kontrol vzduchových dýchacích přístrojů SATURN a křísících přístrojů SATURN OXY

Dle výrobce - roční  a pětiletá generální revize viz. návod k použití  dále po použití (podniky atd.)

Dle řádu chemické služby - půlroční revize (hasičské sbory)